Overlast regenwater neemt af

ROTTERDAM, 15 SEPT. De wateroverlast in het zuiden en zuidwesten van het land is over het hoogtepunt heen. In de meeste getroffen gebieden zakt het waterpeil. Weerkundigen verwachten voor vandaag geen grote hoeveelheden neerslag meer.

De omvang van de schade wordt voorlopig geschat op zo'n zeventig miljoen gulden. De provincie Zuid-Holland heeft bij minister Peper (Binnenlandse Zaken) aangedrongen op een schadevergoeding voor gedupeerde boeren en kwekers, maar de minister vindt het te vroeg om een toezegging te doen. De prijs van aardappelcontracten is gisteren sterk gestegen uit vrees voor een slechte oogst door de regenval.

In het Westland is de situatie sinds vanmorgen onder controle. Het peil zakt in de afwateringskanalen. Tweehonderd mariniers werden gisteren ingeschakeld om dijken met zandzakken te verstevigen. Ook in Bergen op Zoom en op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden stijgt het waterpeil niet meer. Wel staan op Goeree-Overflakkee nog grote stukken land en dorpskernen onder water. Het water in de Geul in Zuid-Limburg zakt weer. In België houdt de wateroverlast aan en werd uit voorzorg tot nieuwe evacuaties besloten.