Kritiek bedrijven en bonden op begroting

DEN HAAG, 15 SEPT. Vakbonden en werkgevers vinden dat het kabinet het beleid voor volgend jaar moet bijstellen. Werknemers willen dat het kabinet extra investeert in de sociale zekerheid, milieu, onderwijs en zorg. Zo pleit de FNV ervoor dat gezinnen op minimumniveau er 600 gulden per jaar bij krijgen.

Sterk stijgende uitgaven, een forse lastenverzwaring voor bedrijven en burgers en een financieringstekort dat niet daalt, symboliseren het onvermogen van het kabinet om het beleid aan te passen aan de economische bedreigingen, zo stelt de werkgeversorganisatie VNO-NCW. MKB-Nederland verwijt het kabinet dat het te weinig doet om de krapte op de arbeidsmarkt weg te werken.

De vakbonden noemen bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel onaanvaardbaar. AbvaKabo sluit acties niet uit. Voorzitter Doornbos van de boeren- en tuindersorganisatie LTO-Nederland vindt “de benadering van de agrarische sector door het kabinet onevenwichtig en afstandelijk”.

Volgens de HBO-raad, de vereniging van hogescholen, geeft de begroting geen enkele aanzet tot beleid waarmee de problemen in het onderwijs kunnen worden opgelost. Hogescholen moeten met steeds minder middelen steeds meer studenten opleiden, stelt de HBO-raad.

Zorgverzekeraars Nederland - de landelijke organisatie van ziekenfondsen en zeorgverzekeraars - vindt het positief dat minister Borst (Volksgezondheid) heeft besloten het extra geld dat voor de sector beschikbaar is in samenspraak met de zorgorganisaties te verdelen. ZN noemt anderzijds het bedrag dat Borst wil bezuinigingen op het terrein van de medicijnen en hulpmiddelen en doelmatiger inkoop, “zeer ambitieus”. Wanneer die bezuinigingen niet worden gehaald, zal de nominale premie die de ziekenfondsen moeten heffen sterk uiteen gaan lopen.

De bank ABN-Amro noemt de financiële basis onder het kabinetsbeleid voor volgend jaar wankel en de bezuinigingen aan de zachte kant. De bank verwacht dat de economische groei en de belastingmeevallers minder gunstig uitpakken dan het kabinet denkt. De crises in Azië en Rusland zullen de groei drukken, zegt ABN-Amro.