Interdepartementale groep:

CAO in zorg komt nog 180 miljoen tekort

DEN HAAG, 15 SEPT. De zorgsector heeft zo'n 180 miljoen gulden extra nodig voor de financiering van een marktconforme CAO die voorziet in een loonstijging met bijna 3,2 procent. Dit concludeert de werkgroep die heeft onderzocht of 1,1 miljard gulden voldoende was voor zo'n CAO.

Vrijdag beslist het kabinet of het de bijdrage voor de arbeidsvoorwaarden met dit bedrag verhoogt. Als het kabinet het advies overneemt, lijkt het conflict met de werkgevers over de financiering van de CAO's in de zorg van de baan.

De interdepartementale werkgroep, die in augustus door minister-president Kok werd ingesteld, diende een oordeel te geven over het bod dat het kabinet de werkgevers in de zorgsector had gedaan voor de nieuwe cao. Eerder vroeg het kabinet vergeefs de adviescommissie VWS-overleg, de commissie-Van Voorden, om zo'n oordeel. Dit advies was nodig om uit het conflict te geraken dat dit voorjaar tussen kabinet en de werkgevers was ontstaan over het bedrag dat de overheid zou moeten bijdragen aan een nieuwe CAO.

Het verschil van mening leidde in april onder meer tot acties in ziekenhuizen. Het kabinet zegde eind april, een week voor de verkiezingen, in de Tweede Kamer toe veel gewicht toe te kennen aan het oordeel van de commissie-Van Voorden als die zou zeggen dat de rijksbijdrage te laag zou zijn voor een marktconforme CAO.

Het kabinet had de werkgevers negenhonderd miljoen gulden geboden, naar eigen oordeel voldoende om er een loonstijging met 3 procent mee te financieren. De werkgevers, verenigd in de Nederlandse Zorgfederatie, meende dat er slechts een stijging met 1,2 procent mee kon worden betaald. De NZf vond dat veel te weinig en weigerde daarom met de vakbonden te gaan onderhandelen. Tijdens onderhandelingen tussen kabinet en werkgevers verhoogde Kok de rijksbijdrage tot ruim een miljard gulden.

Kort na de verkiezingen kwam de NZf met de vakbonden een eenjarige CAO overeen die voorziet in een loonsverbetering met 4,35 procent, meer dan waarin de CAO's voorzien die in de marktsector worden afgesloten. Volgens de NZf zou voor de financiering van deze CAO zo'n vier- tot vijfhonderd miljoen gulden extra nodig zijn boven de een miljard gulden die het kabinet al had geboden.

De door premier Kok ingestelde ambtelijke werkgroep komt tot de conclusie dat een CAO met een loonstijging met zo'n 3,2 procent 'marktconform' is en dat voor de financiering ervan een verhoging van de rijksbijdrage (naar schatting met zo'n 180 miljoen gulden) nodig is.