In de zorg 550 miljoen extra

De uitgaven van het rijk bedragen 231,9 miljard gulden. Het rijk incasseert 213,6 miljard gulden.

De staatsschuld stijgt volgend jaar met 6,9 miljard gulden tot 518,4 miljard gulden. Omgerekend bedraagt de staatsschuld 33.016 gulden per inwoner. Over de staatsschuld moet 31,2 miljard gulden rente worden betaald. Per dag is dat ƒ 5,44 per Nederlander. Het financieringstekort van de overheid bedraagt 1,3 procent. De staatsschuldquote (schuld als percentage van het bruto binnenlands product) is 66,4. Nederland kwalificeert zich voor de EMU die op 1 januari 1999 begint. In de zorg wordt 550 miljoen extra ingezet voor het verminderen van de werkdruk en het wegwerken van wachtlijsten. De economische groei van 3 procent leidt tot een stijging van de werkgelegenheid met 1,75 procent. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt met 20.000 naar 605.000. Er komen 20.000 Melkertbanen bij gemeenten en in de zorg bovenop de 40.000 van het vorige kabinet. Op het defensiebudget wordt 375 miljoen bezuinigd; een kwart van de totale bezuinigingen. Voor kleinere klassen en computers wordt 450 miljoen gulden uitgetrokken. De uitkeringen worden volledig gekoppeld aan de loonstijging in het bedrijfsleven. De koopkracht van iemand met een inkomen van 55.000 gulden stijgt met 0,75 procent. AOW'ers zonder aanvullend pensioen zien hun koopkracht met één procent stijgen. Het belastingstelsel wordt uitgebreid met één extra schijf. Over de eerste 15.000 gulden moet 35,75 procent aan belastingen en premies worden betaald. Voor de volgende 33.000 gulden geldt een tarief van 37,05 procent. De volgende 57.500 gulden wordt belast tegen 50 procent. Het tarief van 60 procent geldt voor inkomens boven de 105.500 gulden. Er wordt 90 miljoen gulden extra uitgetrokken voor de kinderopvang. Voor de uitbreiding van politie en justitie is 175 miljoen gulden extra beschikbaar. Boetes worden verhoogd met zo'n tien procent. De verhoging van het collegegeld, dat momenteel 2.750 gulden bedraagt, wordt gekoppeld aan de inflatie. De inflatie bedraagt volgend jaar 1,75 procent. De sport, met uitzondering van de topsport, krijgt er 12 miljoen gulden bij waardoor in totaal 67 miljoen gulden beschikbaar is. Het budget stijgt de komende jaren geleidelijk tot 110 miljoen gulden.