Golfbal

In de rubriek 'Relikwie' maakt Guus van Holland melding van de oudste golfbal ter wereld, daterend uit 1598, nu in het bezit van het Sportmuseum in Lelystad (NRC Handelsblad, 22 augustus).

Er bestaat echter een nog oudere bal waarvan het aannemelijk is dat daarmee gegolfd is.

Toen Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck in 1596 probeerden een zeilroute naar China te vinden 'benoorden om' liepen zij vast in het ijs en werden zij gedwongen op het eiland Nova Zembla te overwinteren.

Om hun lichamelijke conditie op peil te houden, liet Van Heemskerck de mannen golf spelen zoals uit het dagboek van een van de expeditieleden, Gerrit de Veer, blijkt.

De Veer schrijft op 15 mei 1597: 'Den 15. wast moy claer weder met een westen wint, ende werde ghestemt dat alle de maets souden buyten gaen ende haer wat oeffenen met colven, loopen, springhen ende anders, om haer leden te ververschen ende radder te maecken (...).'

In 1876 trof Gardiner onder de overblijfselen van het Behouden Huys een golfbal van walvisbeen aan. Deze bevindt zich nu in de Barentszcollectie van de afdeling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam. hoofd afd. Nederlandse geschiedenis Rijksmuseum Amsterdam

    • Prof.Dr. J.P. Sigmond