EU: verdrag vluchtelingen niet wijzigen

BRUSSEL, 15 SEPT. Aan het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en andere internationale overeenkomsten over vluchtelingen mag niet worden getornd. Die boodschap hebben hoge ambtenaren van de ministeries van Justitie van de meeste lidstaten van de Europese Unie gisteren gegeven aan de secretaris-generaal van het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken, Matzka.

De ambtenaren bespraken gisteren onder voorzitterschap van Matzka een Oostenrijkse ontwerp-nota over het Europese migratie- en asielbeleid. Dat document deed eerder deze maand stof opwaaien omdat de indruk bestond dat Oostenrijk, de huidige voorzitter van de EU, het individueel asielrecht voor vluchtelingen wil afschaffen. In het stuk stelt Oostenrijk aanvulling, wijziging of vervanging van de VN-Conventie van Genève van 1951 voor. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Schogl, heeft gezegd dat het een misverstand is om te denken dat Oostenrijk het recht van vluchtelingen wil aantasten.

Matzka heeft gisteren toegezegd de ontwerp-nota aan kritiek te zullen aanpassen. Maar hij zei niet expliciet dat de zinsnede over de Conventie van Genève zal worden geschrapt.

Vertegenwoordigers van verschillende EU-lidstaten zeiden gisteren dat Oostenrijk ten onrechte asielzoekers, vluchtelingen en illegale immigranten op één hoop gooit. De definitieve Oostenrijkse nota, die een inventarisatie zal bevatten van het asielbeleid binnen de EU, zal gebruikt worden als uitgangspunt voor informeel overleg van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken eind oktober in Oostenrijk.

Ondanks de kritiek op het Oostenrijkse document waren de vertegenwoordigers van de EU-ministers van Justitie gisteren tevreden dat hiermee een debat over een Europees asielbeleid wordt gestimuleerd. De verwachting is wel dat de totstandkoming van zo'n Europees beleid nog jaren kan duren.