DOEKLE TERPSTRA; Gepokt en gemazeld in CNV

ROTTERDAM, 15 SEPT. Met Doekle Terpstra (42) krijgt het CNV straks een voorman die gepokt en gemazeld is in de christelijke vakbeweging. Hij volgt Anton Westerlaken op die bestuursvoorzitter wordt van de zorginstelling 's Heeren Loo.

De Fries Terpstra begon in 1980 als bestuurder met klassiek vakbondswerk bij de voormalige Industrie- en Voedingsbond CNV, samen met de ambtenarenbond CFO een van de twee 'pijlers' onder de vakcentrale. In 1989 werd hij benoemd in het hoofdbestuur van zijn bond en verlegde hij zijn aandacht meer naar beleidskwesties. Vier jaar later werd hij als voorzitter van de Industrie- en Voedingsbond een van de invloedrijkste mensen binnen de christelijke vakcentrale.

Net als G. Verburg (nu voor het CDA in de Tweede Kamer), A. de Geus (onlangs overgestapt naar managementadviesbureau BCG) en Westerlaken gold Doekle Terpstra als representant van de jonge generatie binnen het CNV. Die moest voorkomen dat de vakcentrale, zeker na het verdwijnen van het CDA uit het centrum van de macht, zou verworden tot een grijze club zonder invloed. Terpstra speelde daarbij een belangrijke rol. Als voorzitter van de Industrie- en Voedingsbond ijverde hij voor meer samenwerking en liet hij zijn organisatie met de Vervoersbond fuseren tot de nieuwe CNV Bedrijvenbond. Eigenlijk had hij ook de Dienstenbond daar nog aan willen toevoegen, maar dat stuitte intern op te veel weerstand. Terpstra blijft niettemin overtuigd van de noodzaak tot verdere krachtenbundeling, aldus CNV'ers. “Maar soms loopt hij een beetje te hard en dan moet hij even pas op de plaats maken”, aldus een collega-bestuurder.

In april van dit jaar werd Terpstra als CAO-coördinator in het bestuur van de vakcentrale aangesteld. Toen al werd hij genoemd als gedoodverfd opvolger van Westerlaken. Een echte tegenkandidaat heeft hij dan ook nooit gehad.

Als voorzitter zal hij geen wezenlijk andere koers varen dan zijn voorganger. Wel wordt verwacht dat Terpstra de samenwerking tussen CNV-bonden sterk zal stimuleren. Tegelijkertijd zal hij in het sociaal-economisch krachtenveld in Den Haag aan de slag moeten. Naast 'grote broer' FNV en tegenover de werkgeversorganisatie VNO/NCW zal hij 'het CNV-geluid' moeten laten horen. Een steuntje in de rug voor Terpstra is dat beide organisaties positief op zijn komst hebben gereageerd. Doekle Terpstra zal op 12 december door de algemene vergadering van het CNV officieel worden benoemd.