Brussel bereid tot hulp; Varkensboer in Europa vraagt steun

BRUSSEL, 15 SEPT. De Europese Commissie wil de varkenssector meer steun gaan bieden. Dat zou kunnen door het medefinancieren van de opslag van vlees bij de slachterijen, die eigenaar van het vlees zijn.

Brussel is vooralsnog niet bereid extra exportsubsidies te geven, maar dat zou in een later stadium mogelijk zijn. Er bestaan wel exportsubsidies voor vlees dat naar Rusland gaat, maar de Commissie wil die niet verhogen. Brussel is wel bereid de duur van de begin augustus verstrekte vergunningen voor gesubsidieerde export te verlengen.

Het zogeheten Beheerscomité, een ambtelijk college waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd bespreekt vandaag de situatie en buigt zich over voorstellen. Volgens de Europese boerenorganisatie Copa neemt die een alarmerende omvang aan. Er is sprake van een enorme overproductie die al heeft geleid tot een prijsdaling van dertig procent. Naar verwachting zal de productie van varkensvlees dit jaar vijf tot zes procent hoger liggen dan in 1997. Dat komt overeen met 800.000 tot 900.000 ton. In de tussentijd is de vraag naar varkensvlees stabiel gebleven. Daarnaast is er een stijgende concurrentie vanuit de Verenigde Staten, terwijl de crises in Rusland en Azië de export naar die landen sterk hebben doen dalen, zo niet volledig stil gelegd. De Russische markt van varkensvlees bestond vorig jaar nog voor 32 procent uit Europese export.

Minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) heeft er vorige week al bij Europees landbouwcommissaris Fischler op aangedrongen de Nederlandse varkenssector bij te staan. Copa heeft er voor gepleit de huidige voorraad varkensvlees als voedselhulp naar Rusland te sturen. Apotheker wil dat de exportsubisidies op varkensvlees omhoog gaan zodra er weer export naar Rusland is. Voorzitter C. van Gisbergen van de vakgroep varkenshouderij van de federatie van land- en tuinbouworganisaties LTO-Nederland denkt dat de regeling voor particuliere opslag alleen een gunstig effect op de prijzen heeft als het opgeslagen vlees niet terug komt op de Europese markt. “Particuliere opslag is mooi, mits Brussel er voor zorgt dat het naar derde landen wordt afgezet. Daar moet dan misschien wel geld bij, maar gezien de dramatische situatie moet dat gewoon gebeuren”, aldus Van Gisbergen die daarmee dus ook voor verhoging van de exportsubsidies pleit.

In vergelijking met granen en rundvlees is de markt voor varkensvlees door Brussel minder beschermd. Daarom is het niet mogelijk het instrument van de interventie toe te passen. In dat geval zou Brussel de vleesvoorraad helemaal overnemen en zelf voor de afzet zorgen. Bij de regeling voor particuliere opslag betaalt Brussel alleen de tijdelijke opslagkosten.

Frankrijk heeft er bij Fischler op aangedrongen het hele varkensvleesoverschot als voedselhulp naar Rusland te sturen.

De varkenshouders hebben nooit eerder zo weinig geld voor hun producten gekregen. Ze leveren al enige tijd ver beneden de kostprijs. Voor een big wordt op dit ogenblik zo'n dertig gulden betaald, terwijl de kostprijs rond negentig gulden is. De basisprijs voor varkensvlees bedraagt nu 1,77 per kilo, tegen 2,80 gulden in februari.