Bond noemt tekort leraren noodtoestand

ROTTERDAM, 15 SEPT. De overheid moet de studieschuld kwijtschelden van studenten die de lerarenopleiding afmaken. MBO'ers moeten op middelbare scholen kunnen inspringen en zo hun lerarendiploma (HBO) halen. Deze en andere “onorthodoxe” maatregelen, stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb) voor bij het lerarentekort de komende jaren. “Het tekort is veel groter dan we dachten, dit is een noodtoestand”, zegt AOb-voorzitter J. Tichelaar.

In 2002 zal er een tekort zijn van 17.000 leraren op middelbare scholen en 27.000 leraren op basisscholen, zo blijkt uit beramingen van de AOb. Tot nu heeft het ministerie van Onderwijs alleen campagne gevoerd om het tekort aan Pabo-studenten en dus onderwijzers te verkleinen. De nieuwe AOb-cijfers gaan ook over middelbare scholen en stoelen op onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Daarnaast berekende de AOb de gevolgen van klassenverkleining op basisscholen en arbeidsduurverkorting. “Zelfs als we alle wachtgelders en herintredende vrouwen inzetten voor de klas, blijven we in 2002 met 42.000 vacatures zitten”, aldus Tichelaar. “Het is een imagoprobleem. Schoolverlaters zeggen tegen hun leraar: 'Ik wil echt niet jouw collega worden in zo'n gebouw, met zo'n salaris en zoveel leerlingen'.”

Na overleg vorige week met de nieuwe bewindslieden voor Onderwijs, minister Hermans en staatssecretaris Adelmund, heeft Tichelaar nog geen zicht op concrete maatregelen die Paars II wil nemen om het lerarentekort te verminderen. “Ze zeggen dat het een prioriteit is, maar geld hebben ze er in het regeerakkoord nauwelijks voor uitgetrokken”. Tweehonderd miljoen gulden is er de komende vier jaar wel voor invoering van 'competentiebeloning', wat inhoudt dat sterke leraren meer verdienen dan zwakke. Bedoeling is dat het lerarenvak zo aantrekkelijker wordt voor studenten.

Kwijtschelding van de studieschuld zou alleen kunnen als afgestudeerden ook echt leraar worden, zegt Tichelaar. De verkorte HBO-opleiding voor MBO-studenten die leraar willen worden, moet nog worden uitgewerkt, erkent hij. “Dit is een noodplan, we moeten iets. Anders vertrekken zelfs de zittende leraren.”