Beursorganisaties willen verbod NMa via minister omzeilen; RAI en Jaarbeurs willen toch fusie

ROTTERDAM, 15 SEPT. De Amsterdamse RAI en de Utrechtse Jaarbeurs willen minister Jorritsma van Economische Zaken ertoe overhalen akkoord te gaan met hun fusie. Eind juli weigerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nog een vergunning voor het samengaan van de twee exploitanten van beurshallen te verlenen.

De RAI en de Jaarbeurs maakten gisteren bekend binnen enkele weken met de bewindsvrouw te gaan praten. Het ziet ernaar uit dat de twee ook juridische stappen nemen om een huwelijk af te dwingen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit toonde zich in juli tegen het samengaan van de twee bedrijven omdat ze na een fusie een te dominante positie zouden krijgen.

“Het was echt Michael Jordan geworden tegen een basketballteam van middelbare scholieren”, zo lichtte directeur A. Kist van de NMa zijn besluit destijds toe.

De nieuwe kartelautoriteit, die vóór de voorgenomen fusie van Jaarbeurs en RAI nog geen enkele alliantie verboden had, stelde als eis dat de fusiepartners alle zeggenschap zouden opgeven over hun tentoonstellingsruimten. Voor de twee ondernemingen was dat onaanvaardbaar.

RAI en Jaarbeurs vinden dat ze genoeg concessies hebben gedaan om aan de bezwaren van de NMa tegemoet te komen. Zo hebben ze de garantie gegeven dat andere beursorganisatoren welkom zijn in hun gebouwen in Amsterdam (RAI), Utrecht (Jaarbeurs) en Maastricht (MECC).

RAI en Jaarbeurs vinden de fusie vooral belangrijk om hun internationale positie te versterken. De NMa heeft dat argument te weinig laten meewegen, vinden de twee bedrijven. Na de afwijzing van de NMa hebben zij wettelijk de mogelijkheid de minister van Economische Zaken te vragen in te stemmen met hun samengaan. Die kan dat alleen als de minister het algemeen belang zwaarder vindt wegen dan de belemmeringen die de concurrentie ondervindt van de fusie. De ministerraad moet het daar wel over eens zijn.

De Mededingingswet biedt RAI en Jaarbeurs ook de mogelijkheid bij de rechtbank in Rotterdam in beroep te gaan tegen het besluit van de NMa. “Wij studeren nog op zo'n procedure. Zoals het er nu naar uitziet, denken we wel dat we naar de rechter stappen”, laat een woordvoerder van de RAI weten.