Besluit over noordtak Betuwelijn vertraagd met enkele maanden

DEN HAAG/ARNHEM, 15 SEPT. De besluitvorming over de aanleg van de zogeheten noordtak van de Betuweroute richting Oldenzaal en Duitsland is met enkele maanden vertraagd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de betrokken gemeenten eind vorige week laten weten dat de studies naar het traject voor de noordtak langer duren dan voorzien. Hierdoor loopt ook de besluitvorming vertraging op. Naar verwachting zal het besluit over het traject pas rond het midden van volgend jaar vallen.

Het is de bedoeling dat de noordtak een geheel nieuw traject zal volgen. Als gevolg van de vertraging zullen enkele gemeenten, die langs de al bestaande spoorroute van Elst naar Zutphen liggen, langer hinder ondervinden van geluidsoverlast dan aanvankelijk was aangenomen. De Betuwelijn zal in 2005 gereed zijn en naar verwachting veel extra goederenvervoer genereren. De Noordtak zal echter op zijn vroegst in 2009 gereed zijn. In de tussentijd zullen Gelderse gemeentes als Elst, Renkum, Arnhem, Rheden, Brummen en Zutphen dus veel luidruchtige extra goederentreinen zien en horen passeren.

De betreffende gemeenten hebben gisteren met verontwaardiging op de vertraging gereageerd. Ze vinden een tijdelijke oplossing “onaanvaardbaar”, zo liet de Rhedense wethouder H. Alberse namens de zes gemeenten weten. De gemeenten verwachten te veel overlast als de goederentreinen over het bestaande spoor Elst-Zutphen moeten rijden. Ze zullen daarom niet meewerken aan de maatregelen die moeten leiden tot het verminderen van de geluidsoverlast. “Het kan niet zo zijn dat hier goederentreinen dwars door dorpen en steden denderen, soms op minder dan 25 meter, terwijl bij de aanleg van de hogesnelheidslijn voor één miljard gulden een stuk weiland van negen kilometer in het Groene Hart wordt ondertunneld. Dat is buiten alle proporties”, aldus Alberse.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er in ieder geval dertien grote knelpunten als de noordtak over het bestaande spoor moet worden geleid. Dat begint in Elst, waar nieuwbouwwijken vanwege het toenemend treinlawaai, op grotere afstand van het spoor moeten worden aangelegd.

Om alle overlast tegen te gaan moeten op 47 plaatsen langs de spoorlijn drie tot vier meter hoge geluidsschermen worden geplaatst. Het gaat daarbij om een totale lengte van 34 kilometer. Bovendien moeten in totaal negen overwegen worden aangepast.

De zes vrezen verder dat door een tijdelijke noordtak het ongevallenrisico zal toenemen.