Advies Raad van State: Rente-aftrek hypotheken aanpakken

DEN HAAG, 15 SEPT. De Raad van State is van oordeel dat de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor het eigen huis “op den duur” op de helling moet. Deze aanbeveling doet het hoogste adviescollege van de regering in zijn beoordeling van de Miljoenennota.

Het kabinet wijst de suggestie van de Raad van State af en herhaalt, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, dat “het geen redenen ziet aan de fiscale behandeling van de eigen woning te tornen”.

Premier Kok zei gisteren bij een toelichting op de Miljoenennota: “Ik herhaal dat dit kabinet geen wijzigingen zal doorvoeren in de aftrek van de hypotheekrente voor het eerste huis.”

De Raad van State constateert dat de volledige fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente te zeer afwijkt van het fiscale regime in andere Europese landen. Voor het functioneren van de zogeheten interne Europese markt moeten “sterk van elkaar afwijkende fiscale systemen meer op elkaar worden afgestemd”, is de redenering.

“Zo zal bijvoorbeeld ook de wijze waarop bij ons de eigen woning in de heffing wordt betrokken op den duur niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten”, schrijft de raad letterlijk in het advies.

De raad pleit ervoor dat het kabinet de volledige aftrekbaarheid van de hypotheekrente geleidelijk aanpakt om “ongewenste schokeffecten” te vermijden.

De Raad van State kritiseert het kabinet voor het feit dat het de overheidsuitgaven volgend jaar laat oplopen. Volgens de raad zijn er, gezien de internationale ontwikkelingen, die het “groeiklimaat kunnen aantasten”, en “de grote onzekerheid” van het millenniumprobleem, “risico's” verbonden “aan het tempo van de uitgavenstijging voor het jaar 1999”.

De raad roept het kabinet op terughoudend te zijn met uitspraken dat het milieubeleid succesvol verloopt. De raad constateert dat het kabinet suggereert dat de groeiende uitstoot van het broeikasgas CO kan worden afgeremd, terwijl het beleid niet in maatregelen daartoe voorziet.

De Raad van State schetst een inconsistentie in het beleid: de voorgestelde energieheffing drukt voornamelijk op gezinnen, die hun gedrag nauwelijks kunnen aanpassen, terwijl het kabinet de grote verbruikers in het bedrijfsleven ontziet.

“Voor een van onze grootste problemen, de bescherming van het milieu, blijven de vooruitzichten derhalve somber”, aldus de Raad van State.