W.F. van Leeuwen; Mr. M.W.J. Hinssen

W.F. van Leeuwen treedt per 1 januari terug als vice-voorzitter van de hoofddirectie van SNS bank Nederland NV. Hij wordt per diezelfde datum als vice-voorzitter opgevolgd door M.W.J. Hinssen, momenteel reeds lid van de hoofddirectie van de SNS bank Nederland. Hinssen zal tevens worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van SNS Reaal Groep. T.G. Wu , lid van de hoofddirectie van van Reaal Verzekering, zal per 1 oktober worden benoemd tot lid van de hoofddirectie van SNS bank Nederland.