W. Dullemond

W. Dullemond treedt per 1 oktober in dienst als directeur toezicht verzekeringen bij de Verzekeringskamer. Dullemond volgt N.A.L. van Dam op die benoemd is tot stafdirecteur internationale betrekkingen bij de Verzekeringskamer. Dullemond is afkomstig van Fortis Nederland waar hij werkzaam was als certificerend actuaris en directeur actuariaat en risicobeheer.