Renteaftrek ter sprake

DEN HAAG, 14 SEPT. In de PvdA is de discussie over de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente heropend. Vice-fractievoorzitter J. van Zijl heeft zijn partij opgeroepen deze “grootste aftrekpost van het belastingstelsel” in heroverweging te nemen.

“Het is raar dat sociaal-democraten niet over de hypotheek-rente-aftrek durven te praten”, zo zei hij zaterdag op een PvdA-conferentie in Zwolle.

Van Zijl constateert dat huurders met stijgende inkomsten minder gaan verdienen als hun huursubsidie wegvalt, terwijl huis-eigenaren die meer gaan verdienen erop vooruit gaan omdat hun rente-aftrek hoger wordt als zij in een hogere belastingschijf vallen.

Van Zijl maakte zijn opmerkingen enkele dagen voor de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer, waarbij partijen doorgaans hun positie scherp markeren. Voor de Tweede-Kamerverkiezingen verwierp PvdA-leider Kok aantasting van de rente-aftrek voor eigen huisbezitters.

“Mensen met een gewoon huis en een gewoon inkomen moeten ook op mij kunnen rekenen”, oordeelde Kok nadat het verkiezingscongres van de PvdA een voorstel had aangenomen om de rente-aftrek voor duurdere huizen aan een maximum te binden.

In de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen verklaarde de partij vervolgens suggesties van PvdA'ers om de rente-aftrek te beperken buiten de orde. Zo distantieerde de leiding van de Tweede-Kamerfractie, met voorop de huidige vice-voorzitter Van Zijl die toen secretaris was, zich van uitlatingen van de financieel specialist van de fractie, R. van der Ploeg. In een artikel in het PvdA-blad Socialisme & Democratie bepleitte Van der Ploeg “beperking van excessen” in de hypotheekrente-aftrek.

Vlak voor de Tweede-Kamerverkiezingen wees de partijtop uitlatingen af van toenmalig partijvoorzitter K. Adelmund. Zij verklaarde in Hervormd Nederland: “Wij vonden dat het in deze periode van economische groei niet nodig is om aan de hypotheekrente te komen. Maar de uitspraak van het congres blijft wel liggen.”

De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn tegenstander van een beperking van de rente-aftrek. In het regeerakkoord zijn daarover ook geen afspraken gemaakt. De partijen links van de PvdA, GroenLinks en de Socialistische Partij, pleiten al langer voor het aanpakken van de hypotheek-rente. Zo bepleit GroenLinks in zijn verkiezingsprogramma om de aftrekbaarheid te beperken tot leningen van maximaal 250.000 gulden. Nederland kent een gunstiger ficaal regime voor eigen huisbezitters dan omringende landen.