Piloten Northwest beëindigen staking

NEW YORK, 14 SEPT. De piloten van Northwest Airlines, de Amerikaanse partner van KLM, hebben hun staking beëindigd. Woensdag worden de binnenlandse vluchten weer hervat, twee dagen later de internationale vluchten.

De 6.200 piloten stemden dit weekeinde in met het akkoord dat afgelopen donderdag is bereikt. Daarmee komt officieel een einde aan de staking die op 29 augustus begon.

De onderhandelingen werden geleid door federale bemiddelaars, onder wie Witte-Huisadviseur Bruce Lindsey. Hij stond rechtstreeks in contact met Clinton, die dreigde met ingrijpen als er donderdag geen resultaat zou zijn.

Het akkoord behelst dat de piloten de komende vier jaar in totaal 12 procent salarisverhoging krijgen. Verder voorziet het in 57 miljoen dollar compensatie voor loonderving sinds de vorige CAO twee jaar geleden afliep, een winstdelingsregeling en 2,5 miljoen opties op aandelen. Bovendien verdwijnt de lagere salarisschaal voor piloten die minder dan vijf jaar in dienst zijn.

De piloten vroegen aanvankelijk 14 procent loonsverbetering, Northwest wilde niet verder gaan dan 9. Verder eisten ze 85 miljoen dollar compensatie, terwijl het bedrijf 57 miljoen bood. De winstdelingsregeling was aanvankelijk minder gunstig en er waren geen opties beschikbaar. De lagere schaal had volgens Northwest gehandhaafd moeten blijven voor piloten die minder dan drie jaar in dienst waren.

De onderhandelingen die voorafgingen aan de staking duurden twee jaar. De piloten, verenigd in de vakbond ALPA (Air Line Pilots Association), wilden compensatie voor het salaris dat zijn vijf jaar geleden hebben ingeleverd toen Northwest er slecht voor stond. Ze gingen toen akkoord met 15,5 procent loonsverlaging voor een periode van 39 maanden. Dat er daarna niet meer afkon dan een dankjewel heeft de sfeer ernstig verslechterd.

Het compromis maakt geen einde aan de verbittering onder de piloten over de leiding bij Northwest. Ook is het gevaar van stakingen door andere groepen werknemers nog niet afgewend. Vijf andere bonden bij Northwest zijn in onderhandeling over betere arbeidsvoorwaarden.

De actie bij Northwest was de grootste staking sinds technici bij Eastern Airlines in 1989 het werk neerlegden. Dat bedrijf ging toen failliet. Volgens Northwest kost de staking haar ruim een half miljard dollar. De luchtvaartmaatschappij verwacht als gevolg van de pilotenactie dit boekjaar in in de rode cijfers te belanden.

    • Lucas Ligtenberg