Oorlogskas IMF voor bestrijden crises raakt leeg

WASHINGTON, 14 SEPT. De financiële middelen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om volgende financiële crises te bestrijden lopen snel terug. Dit blijkt uit het verslag van het IMF over het boekjaar 1997/1998, dat loopt tot en met april.

In dat boekjaar leende het IMF een recordbedrag van 25,6 miljard dollar (bijna 50 miljard gulden) aan lidstaten in financiële problemen, vier maal zoveel als het vorige boekjaar. Daarvan ging 22 miljard naar Azië. Daardoor schoot het bedrag aan uitstaande leningen omhoog van 55,3 miljard dollar naar een recordbedrag van 75,4 miljard dollar. Het tempo van de kredietverlening is ook in het nu lopende boekjaar hoog. In juni arrangeerde het IMF een steunpakket van 22,6 miljard dollar voor Rusland, waar het zelf voor ruim 10 miljard aan bijdraagt.

Door de sterke toename van het bedrag aan uitstaande kredieten, is de hoeveelheid beschikbare middelen gedaald van 58,7 miljard dollar tot 30,5 miljard dollar. Daarmee is de zogenoemde liquiditeitsratio, het verschil tussen uitgeleend geld en de reserves, die een maatstaf is voor de financiële slagkracht van het IMF, gezakt van 120,5 procent tot 44,8 procent. Aan het einde van dit jaar zal de liquiditeitsratio verder zijn gedaald tot een dieptepunt van 29 procent. Dat is ver onder het door het IMF als “comfortabel” beschouwde niveau van 70 procent.

De beperkte middelen geven het IMF weinig mogelijkheden voor voor het bestrijden van het mogelijk overslaan van de internationale financiële crisis naar Latijns-Amerika. Met name Brazilië komt steeds verder onder druk. Extra geld voor het fonds is weliswaar toegezegd, maar het Amerikaanse Congres blokkeert een bedrag van 18 miljard dollar aan Amerikaanse IMF-bijdrage omdat het zich ontevreden toont over wijze waarop de organisatie werkt.

De kapitaalbasis van het IMF bestaat uit de bedragen die de 182 lidstaten hebben ingelegd, in verhouding tot hun economisch gewicht. Vorig jaar werd besloten deze quota te verhogen met 45 procent, maar zonder parlementaire goedkeuring door de VS kan die wijziging niet worden bekrachtigd. In geval van nood zal het IMF zijn toevlucht moeten nemen tot bilaterale leningen bij rijke lidstaten, of zelf gaan lenen op de kapitaalmarkt. (ANP, Reuters)