MOET KAMERLID THUISBLIJVEN?

Dat Femke Halsema de Verenigde Vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal bezoekt, is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Binnen GroenLinks heerst verdeeldheid over deze dag waarop de monarchie zo'n prominente rol speelt. Het partijprogramma pleit voor een door het parlement gekozen staatshoofd. Binnen de fractie is de aanwezigheid op Prinsjesdag een vrije kwestie. De Kamerleden Van Gent, Van der Steenhoven, Vendrik en Singh Varma zijn morgen bewust afwezig, net als senator Pitstra, die Prinsjesdag “poppenkast” noemt. Kamerlid Harrewijn zou volgens zijn collega's misschien wél gewild hebben, maar hij is in Bosnië.

Fractievoorzitter Rosenmöller daarentegen is niet alleen aanwezig, maar dit jaar ook nog lid van de Commissie van In- en Uitgeleide. Deze tien Kamerleden en senatoren, geselecteerd op anciënniteit, begeleiden de koningin wanneer zij de Ridderzaal betreedt en verlaat. “Leuk om te doen”, reageerde Rosenmöller toen bleek dat hij aan de beurt was. Een conflict met het partijprogramma ziet hij niet. “Er staat heel veel in het programma dat nog niet is gerealiseerd.” Rosenmöller zal morgen afwijken van zijn gewoonte om geen stropdas te dragen.

Absentie bij de Verenigde Vergadering is bijna zo oud als de Verenigde Vergadering zelf. Van 1897 tot 1926 hielden de sociaal-democraten een boycot uit weerzin tegen het toejuichen van de vorst. Pas nadat partijleider Troelstra door Albarda was opgevolgd besloot de fractie van de SDAP weer te verschijnen. Haar aanwezigheid bij zo'n belangrijke dag voor de democratie mocht niet worden geblokkeerd door 'ongepaste demonstraties' door anderen, schreef Albarda later.

Dit is anno 1998 ook het standpunt van de Socialistische Partij. Alleen vorig jaar bleef de SP weg omdat de Troonrede toen in socialistische ogen was verworden tot “een feestje voor vier jaar Paars”. De partij van Jan Marijnissen hield een eigen 'Toornrede'. Ook dit jaar presenteert de SP een eigen rede, maar daarnaast zal de partij gewoon naar de Ridderzaal komen. Marijnissen komt zonder das. En tijdens het driewerf 'Hoera!' dat de aanwezigen uitroepen na het 'Leve de Koningin' houdt hij de kaken op elkaar.

    • Hans Nijenhuis