Gaullist Pasqua laakt 'blind geloof' in euro

PARIJS, 14 SEPT. “Het blinde geloof in de euro lijkt precies op de aanbidding van de Maginot-linie. In 1938 was er geen Franse politicus te vinden die niet geloofde in de onneembaarheid van die beschermings-linie. Alleen de jonge kolonel De Gaulle verzette zich er hevig tegen, volkomen vergeefs.”

Dat zei gisteren Charles Pasqua, vooraanstaand strateeg en eenling binnen de neo-gaullistische RPR-beweging van president Chirac. Pasqua, die twee keer minister van Binnenlandse Zaken was, congresseerde in de Camargue (Zuid-Frankrijk) met zijn persoonlijke anti-Europa-groepering Demain la France.

De officiële RPR-lijn is: steun voor Chiracs overtuiging dat de Europese unie en de euro Frankrijks toekomst zijn. Binnen zowel de leiding als de achterban van deze Rassemblement pour la République zijn niettemin krachtige stromingen die bang zijn voor het verlies van Frankrijks souvereiniteit. Pasqua is de enige die daar zo luid en duidelijk voor uitkomt.

De meest concrete eis van Pasqua is een referendum over het Verdrag van Amsterdam, dat nog niet is geratificeerd door Frankrijk.

De linkse regering-Jospin is geen voorstander van zo'n volksraadpleging, maar de beslissing daarover berust bij president Chirac. Die voelt er ook niet veel voor, maar Pasqua en de zijnen zetten hem onder maximale druk om het volk deze inspraak niet te onthouden.

Daarbij werkt in hun voordeel dat het referendum een typisch door De Gaulle (president van 1958 tot 1969) geliefd en gebruikt instrument was. “Europa is niet de opvolger van Frankrijk”, zei Pasqua zondag voor 250 volgelingen. “Europa is de laatste totalitaire utopie van deze eeuw, één die de naties wil wegvagen.”

Volgens de oud-minister gaat zijn strijd om niets meer of minder dan het overleven van Frankrijk. Hij dreigt dat gevecht tot het bittere eind te voeren. Wegens zijn populariteit kan RPR-voorzitter Philippe Séguin, die met Pasqua samen de actie tegen het verdrag van Maastricht leidde in 1992, hem niet snel disciplinair aanpakken. Pasqua dreigt volgend jaar met een eigen anti-Europese lijst te komen bij de Europese verkiezingen.