Fonds VW voor arbeiders uit oorlog

ROTTERDAM, 14 SEPT. Volkswagen heeft afgelopen week 20 miljoen mark ter beschikking gesteld voor de naar schatting 1.000 tot 2.000 nog levende oud-dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het bedrijf hebben gewerkt. Het concern verklaarde “zich moreel verplicht te voelen (..) humanitaire steun te verlenen”, maar ontkent juridische verantwoordelijkheid, omdat het door het nazi-regime zou zijn gedwongen gebruik te maken van dwangarbeid. Advokaten van voormalige dwangarbeiders noemden het beschikbaar gestelde bedrag “beledigend”.

In de Verenigde Staten is vorige maand een proces begonnen tegen Duitse concerns als BMW, Daimler-Benz, Siemens, Krupp en Volkswagen, met als inzet miljarden dollars schadevergoeding.

De voormalige Duitse Bondspresident Richard von Weizsäcker heeft zijn medewerking toegezegd aan het Volkswagenfonds. Dit meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Naast Von Weizsäcker zullen de voormalige premiers van Israel en Oostenrijk, Simon Perez en Franz Franitzky, toezien op de toekenning van schadevergoeding aan individuele voormalige dwangarbeiders. Ook de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Schultz is door Volkswagen benaderd.