Crisiscentra in getroffen gemeenten; Ernstige overlast door zware regen

ROTTERDAM, 14 SEPT. Harde wind en aanhoudende zware regenval hebben gisteren en vanmorgen in het zuidwesten van het land geleid tot ernstige wateroverlast en overstromingen.

In het Westland en Zuid-West Brabant zijn de problemen het grootst. Veel kassen en woningen zijn ondergelopen. In de getroffen gebieden zijn op de gemeentehuizen crisiscentra ingericht.

Op de Zeeuwse eilanden en in het Westland zijn koeien en schapen verdronken. Er zijn geen meldingen van persoonlijke ongelukken. Ook in België stonden vanmorgen op veel plaatsen wegen onder water. Het was volgens deskundigen de ergste regenval sinds 1930. Vooral Limburg, de omgeving van Antwerpen, van Luik en van Brussel hebben wateroverlast.

In het Westland zijn de problemen bijzonder ernstig. Op verscheidene plaatsen stroomde het water over de lage dijken. Enkele honderden brandweerlieden en vrijwilligers versterkten de plekken met zandzakken. Rond het middaguur dreigde het centrum van het plaatsje Schipluiden bij Delft onder te lopen. In de nacht waren in het centrum van De Lier al tientallen huizen ondergelopen. Ook tientallen kassen kwamen onder water te staan. In het gemeentehuis van Naaldwijk is een crisiscentrum ingericht waar aan het eind van de morgen de burgemeesters van de omliggende plaatsen vergaderden met de dijkgraaf van het hoogheemraadschap. Besloten werd een aantal gebieden onder water te laten lopen om daardoor de sloten en kanalen te ontlasten. Verder werden bij drie gemalen extra pompen ingezet.

Op de Zuid-Hollands eilanden zijn de problemen het grootst in Middelharnis en Nieuwe-Tonge op Goeree-Overflakkee. In Bergen op Zoom en Roosendaal kwamen straten in het centrum onder water te staan. In het industriegebied Europoort/Botlek liepen petrochemische bedrijven onder. In Oud-Beijerland stortten het dak en een muur van het plaatstelijke zwembad in.

In Rijswijk is een groot deel van het telefoonverkeer uitgevallen. Bij PTT Telecom kwamen vanmorgen driehonderd klachten binnen, voornamelijk van bedrijven. De storing treft ook Sijthoff Pers, uitgever van het regionale dagblad de Haagsche Courant.

Het verkeer ondervond veel hinder van ondergelopen provinciale wegen in Brabant en Zeeland. Ook de treinenloop werd belemmerd. Vanmorgen viel het treinverkeer tussen Roosendaal en Antwerpen stil door een overstroming net over de grens bij Essen.

Meteoconsult in Wageningen spreekt van “zeer uitzonderlijk” weer, dat slechts eens in de 350 jaar voorkomt. Ofschoon meterologen de oorzaken van het huidige slechte weer nog niet exact hebben kunnen bestuderen, zijn er mogelijk verbanden met fenomenen als de recente overstromingen in China, de vroege moesson in India, de extreem hete zomer in het zuiden van de Verenigde Staten en het verschijnsel 'El Niño'.