B. Huurman

B. Huurman is onlangs aangetreden als lid van de raad van bestuur bij The Greenery International. Huurman is in die functie verantwoordelijk voor de divisie marketing en de divisie aanbod. Hiervoor was Huurman algemeen directeur bij Hak b.v.