Zingende barones 2

In 'Dezer Dagen'(NRC Handelsblad, 4 september) haalde Heldring een herinnering op van het LSC uit de jaren dertig. Toen werd wel eens een lied aangeheven met mooie namen en waarvan de eerste regels zouden luiden:

'Generaal Van Everdingen zit op de wc te zingen: Sixma baron van Heemstra...' Verder wist hij het niet meer.

In de rubriek Brieven van 8 september reageerde Wackie Eysten op Heldrings artikel en meldde dat de melodie van Mendelssohn is. Het was niet Mendelssohn maar zijn tijdgenoot Franz Liszt, die met zijn 4e Hongaarse Rapsodie in C-klein de opzwepende melodie componeerde waarvan ze in Leiden destijds zo geestig gebruik hebben gemaakt.

Ik weet dat van mijn - reeds lang overleden - broer, vanaf 1936 lid het LSC, en ik heb flarden van die fraaie tekst sedertdien in mijn geheugen. Van Asch van Wijck, (8x, Hongaars accelererend in tempo) boem. En meneer Van Everdingen die zat op de plee te zingen: Tiere liere tiere lier, Geef me nog een rol papier.

    • W. van Luttervelt