Zingende barones 1

Recentelijk is in NRC-Handelsblad het wonderschone 'Everdingen' aan de vergetelheid ontrukt. Daarom wil ik geïnteresseerde lezers deelgenoot maken van de de versie die ik in mijn groentijd heb moeten zingen en heb gezongen.

Bij mijn alma mater was de hoofdpersoon van het lied niet 'Generaal Everdingen' maar 'De Barones van Everdingen', wellicht omdat het leeuwendeel van de toenmalige studenten uit mannen bestond. De Barones Van Everdingen zat op de wc te zingen: Bloemkool, geef mij maar bloemkool! Geef mij maar vlees en verse vis en kippenjus die over is en paling die naar modder smaakt zodat je buik van binnen kraakt. (Bis, bis)

Het werd gezongen op de melodie van een rapsodie van Liszt.

    • Prof. Drs. R. Kok