Ziek op zee

Het interview met havenarts Veldhuizen in NRC Handelsblad van 8 september is zeer lezenswaardig tot de laatste alinea. Hierna krijgt het interview het karakter van de zegswijze 'de laatste dokter heeft altijd gelijk'.

Echter, al bijna 70 jaar geeft de radio-medische dienst voor de scheepvaart van het Nederlands Rode Kruis (RMD), hoogwaardige medische adviezen aan (zee)varenden waar deze zich ook ter wereld bevinden. Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, verstrekken wij kosteloos advies. Alle collega's hebben een ruime kennis van alle inhoudelijke zaken betreffende de nautische geneeskunde.

De gebruikers van onze diensten zijn vrijwel allen tevreden tot zeer tevreden over onze dienst. Zelfs vele schepen die niet onder de Nederlandse vlag varen, weten ons te vinden.

Juist collega Veldhuizen zou zich moeten realiseren dat radio-medisch advies een vorm van geneeskunde op afstand is. Hierbij horen beperkingen, en helaas ook vergissingen, die gebakken zijn aan deze vorm van geneeskunde. Zowel de artsen van de RMD als de gebruikers van onze dienst zijn zich hiervan wel bewust. Hoewel wij nooit de laatste dokter van de zeevarenden zijn, heeft de gezondheid van de zeeman en zeevrouw bij ons wel de hoogste prioriteit.

    • Bas Rikken