Winststijging Twentsche Kabel

Twentsche Kabel Holding in Haaksbergen heeft de nettowinst over het eerste halfjaar 1998 met 5 procent zien stijgen ten opzichte van het eerste halfjaar 1997. De winst kwam uit op 25,9 miljoen gulden. De halfjaarwinst per aandeel steeg met 3 procent tot 3,27 gulden. De omzet nam toe met 12 procent tot 473,4 miljoen gulden.