WIEBEL

Onder de kop 'Wiebel in de groeve' stond in de bijlage W&O van 22 augustus een interessant artikel van Marcel aan de Brugh, over geologisch onderzoek in Ptolemais (Griekenland). Daar werden opvallend regelmatige aardlaagstructuren gevonden, door de onderzoekers ter plaatse vergeleken met Engelse drop. Treffend en ludiek. Hij meldt ons dat cyclostratigrafisch onderzoek de laatste tien jaren nogal populair is onder geologen en biologen. Op genoemde locatie in Griekenland en andere op Sicilië werd een opeenvolging van aardlagen geconstateerd met periodiciteiten van onder meer 19.000, 23.000, 41.000 jaren en nog langer. Deze worden in verband gebracht met astronomische cycli, die betrekking hebben op onze planeet, in navolging van Milankovic.

Niet bekend

    • C. Thijssen