Wereldbevolking

Dankzij het jaarlijkse rapport 'Toestand van de Wereldbevolking' van het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) staat de alarmerende groei van de bevolking weer even in de belangstelling, vide het hoofdartikel in NRC Handelsblad van 4 september. In het artikel wordt toegegeven dat deze groei alarmerend is en gaat dan geruststellend verder: “maar de demografische bom wordt langzaam maar zeker onschadelijk gemaakt” en noemt als reden dat vrouwen gemiddeld genomen half zoveel kinderen hebben als hun moeders.

Hoezo wordt die bom 'onschadelijk gemaakt'? De bevolkingsgroei mag dan wel afnemen, maar groeit nog steeds in tegenstelling tot de omvang van onze wereldbol die jammer genoeg niet navenant uitdijt.

Voorts 'moeten inspanningen om de wereldbevolking te matigen zich enerzijds richten op ontwikkelingsprocessen in algemene zin, anderzijds op specifieke programma's voor meisjes en jonge vrouwen.'

Hoezo alleen op meisjes en jonge vrouwen? Kinderen zijn nog steeds het resultaat van een innige samenwerking tussen vrouwen èn mannen. Specifieke programma's voor jongens en mannen zijn evenzeer bitter nodig. Immers, in vele culturen - zelfs de Westerse is daar niet geheel vrij van - is het produceren van veel kinderen voor mannen het onbetwistbare bewijs van hun mannelijkheid. Gezien het feit dat de UNFPA slechts over een begroting voor geboortebeperkingsprogramma's beschikt van minder dan 10 miljard dollar, zou het voor alle milieu-organisaties vanzelfsprekend moeten zijn om geboortebeperking als eerste actiepunt op hun agenda's te zetten. Al hun andere acties, hoe nuttig ook, zullen met een nog steeds groeiende wereldbevolking lapwerk blijven.

    • W. Stigter-Gonggrijp