Voor artikel Geelhoed onbegrip én instemming

DEN HAAG, 12 SEPT. Secretaris-generaal L. Geelhoed van het ministerie van Algemene Zaken had zijn kritiek op het departement van justitie niet via het juristenblad Mr. naar buiten moeten brengen. Minister Korthals en staatssecretaris Cohen (Justitie) zeiden gisteren daar “weinig begrip” voor te hebben. De bewindslieden menen wel dat de secretaris-generaal met zijn kritiek “niet helemaal ongelijk heeft”.

De oud-jurist Geelhoed zegt in Mr., dat dit weekeinde zal verschijnen, dat de kwaliteit van Justitie te wensen over laat. “Op het ogenblik wordt het wetenschappelijk debat, zeker voor wat betreft de rechtspraktijk, geleid door de advocatuur. Niet door de universiteiten, laat staan door Justitie.”

Korthals gaf de secretaris-generaal gisteren inhoudelijk gelijk. “Advocaten hebben meer mogelijkheden om zich modern te outilleren. Als overheid loop je die achterstand waarschijnlijk nooit helemaal in.” Maar, zo zei de minister van Justitie, het was “eleganter” geweest als de secretaris-generaal premier Kok en hemzelf daarover had benaderd. Staatssecretaris Cohen zei dat “hogere ambtenaren uitstekende manieren hebben om het beleid te beïnvloeden, maar laten ze die dan ook gebruiken.”

Korthals vindt dat het aan Kok is om nader te reageren op de handelwijze van Geelhoed, maar de premier is momenteel ziek.

Eerder deze week sprak secretaris-generaal S. van Wijnbergen (Economische Zaken) zich in het PvdA-Vlugschrift uit over de ramingen van de economische groei in de komende kabinetsperiode. Van Wijnbergen vindt dat Paars-II de economische groei te optimistisch inschat. Minister Jorritsma liet hem daarop weten zich voortaan eerst bij haar te melden, voor hij publieke uitlatingen doet.