Varkenswet wordt niet uitgesteld; Uitspraak kort geding:

DEN HAAG, 12 SEPT. De Wet Herstructurering Varkenshouderij wordt niet uitgesteld. Dit betekent dat varkenshouders aan het eind van dit jaar tien procent minder varkens in hun stallen moeten hebben, indien de wet rechtmatig blijkt te zijn.

De president van de rechtbank in Den Haag heeft gisteren bepaald dat de wet niet wordt opgeschort. Dit hadden de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV) en zeven individuele varkenshouders op 1 september via een kort geding gevraagd.

De varkenshouders wilden opschorting totdat de verkorte bodemprocedure zou zijn afgerond die tegen de wet is aangespannen. Omdat de bodemprocedure, waarin de rechtmatigheid van de wet wordt getoetst, voor het eind van het jaar klaar is, vond de rechter dat niet nodig. De boeren hoeven bovendien pas begin volgend jaar de eerste controles op de nieuwe omvang van hun varkensstapel te verwachten, meende de rechter.

Als de wet in de bodemprocedure alsnog onrechtmatig wordt verklaard, zal er van sanctionering bij controle geen sprake zijn, redeneert de rechter. Inmiddels heeft het ministerie van Landbouw de rechtbank schriftelijk toegezegd dat de staat de eerste helft van 1999 de varkensboeren nog niet gaat vervolgen als ze niet aan de nieuwe wet voldoen.

De Herstructureringswet is op 1 september ingegaan. Na de eerste vermindering in dit jaar moeten de boeren volgens De Wet Herstructurering Varkenshouderij in 2000 het aantal varkens met nog eens 15 procent verminderen. Voor het inkrimpen wordt geen schadevergoeding gegeven. Daarom is de nieuwe regelgeving volgens de varkenshouders in strijd met de Grondwet, het Gemeenschapsrecht en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). De rechter stelt dat het argument dat de wet een regeling zou moeten hebben die een schadevergoeding toekent voor de afgenomen varkensrechten “niet op voorhand kansloos is”. In ieder geval mag het niet aan een schadevergoeding ontbreken, vindt ze.

Vakbondsleider W. van den Brink is niet ontevreden over de uitspraak. Hij stelde voor dat de minister in afwachting van de bodemprocedure de wet alsnog opschort. Minister Apotheker reageerde echter tevreden op de rechtelijke uitspraak. “Ik ben blij dat er nu helderheid is voor de betrokken boeren.” Hij liet overigens weten de uitspraak in de bodemprocedure rustig af te wachten en geen andere stappen te willen ondernemen.