Van Wijnbergen

Eindelijk een rijksambtenaar die zijn mening niet voor zich houdt (NRC Handelsblad, 7 september). Van Wijnbergen verdient een pluim. Vooral van een topambtenaar mogen we meer verwachten dan alleen het uitvoeren van beleid.

Gelukkig zijn er ook die hun nek durven uitsteken en hun gedachten ventileren. Zeker voor het ministerie van Economische Zaken is dat nodig. Wat aan de borreltafel verteld wordt bereikt het publiek niet, wel als het in een partijblad staat. Ergens moeten de initiatieven voorhet eerst naar buiten komen.

Ministers zitten relatief kort op hun plaats. Daarom moeten hun ambtenaren de ruimte krijgen om nieuw beleid te ontwikkelen. Laten we hopen dat ministers zo verstandig zijn om de initiatieven aan hun ambtenaren over te laten en hen vooral te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereidingen. Volksvertegenwoordigers moeten de bijdragen van ambtenaren stimuleren en niet ontmoedigen.

    • J. Blom