Rapport van Starr verzwakt Clinton; 'Volk en Congres bedrogen'

WASHINGTON, 12 SEPT. De positie van president Clinton is gisteren verder verzwakt door de publicatie van het rapport van de onafhankelijke aanklager, Kenneth Starr, over de Lewinsky-affaire. Volgens het rapport heeft Clinton zeven maanden lang planmatig het Amerikaanse volk en het Congres bedrogen.

In het rapport, dat de verhouding van Clinton met Monica Lewinsky verhalend en tot in de intiemste details beschrijft, beschuldigt Starr de president van elf zaken die volgens hem impeachment - een politiek onderzoek naar afzettingsgronden - rechtvaardigen. In vijf gevallen zou Clinton onder ede gelogen hebben, in vier gevallen zou hij de rechtsgang hebben tegengewerkt. Verder zou hij geprobeerd hebben getuigen te beïnvloeden en misbruik hebben gemaakt van zijn macht als president.

De advocaten van Clinton brachten al voor het rapport uitkwam hun eigen document uit. Daarin stellen ze dat er “een volledig gebrek aan geloofwaardig bewijsmateriaal voor impeachment” is. Clintons persoonlijke advocaat David Kendall zei dat het rapport, met zijn ongekuiste beschrijvingen van seksuele ontmoetingen, laat zien dat Starr er alleen op uit is om Clinton te vernederen. Maar Starr betoogt dat de beschrijvingen van intieme contacten in zijn rapport noodzakelijk zijn om aan te tonen dat Clinton loog, toen hij onder ede ontkende dat hij seksuele relaties met Lewinsky had.

De president toonde gisteren opnieuw berouw over zijn gedrag in de Lewinsky-affaire. “Ik heb gezondigd”, erkende hij in een bewogen toespraak tot een bijeenkomst van religieuze leiders in het Witte Huis. Voor het eerst zei hij in het openbaar dat hij Monica Lewinsky en haar familie om vergiffenis heeft gevraagd. Terwijl tranen opwelden in zijn ogen, zei hij: “Het is belangrijk voor me dat iedereen die gekwetst is, weet dat het verdriet dat ik voel oprecht is.”

Het rapport, dat 445 pagina's beslaat en gisteren niet alleen op papier maar ook op het Internet werd vrijgegeven, bevat geen beschuldigingen tegen de president die niet al eerder waren uitgelekt. Toch overviel de inhoud van het langverwachte rapport veel Congresleden, die gistermiddag meteen begonnen te lezen. Vooral de opeenstapeling van argumenten en getuigenissen en de uitvoerige beschrijvingen van de verhouding en van Clintons inspanningen om de ontdekking ervan te voorkomen, maakten op velen diepe indruk. Maar slechts weinigen wilden er al op reageren, voor ze dit weekeinde in hun districten met hun achterban spreken.

In het rapport wordt beschreven hoe de verhouding tussen de president en de stagiaire eind 1995 begon en met onderbrekingen duurde tot mei 1997. Lewinsky zou de president eenmaal oraal bevredigd hebben terwijl hij een telefoongesprek voerde met een Congreslid. Voor het eerst wordt in het document ook onthuld dat DNA-proeven hebben aangetoond dat de veelbesproken spermavlekken op een avondjurk van Lewinsky vrijwel zeker van de president afkomstig zijn.

Ook valt in het document te lezen dat Clinton in januari, op de avond dat de affaire voor het eerst in het nieuws kwam, zijn voormalige adviseur Dick Morris vroeg onmiddellijk een opiniepeiling te houden om uit te vinden of hij de waarheid over de verhouding met Lewinsky moest opbiechten.

Toen Morris de president op basis van zijn peilingen meedeelde dat hij het politiek niet zou overleven, antwoordde de president volgens een getuigenis van Morris: “Dan zullen we gewoon moeten winnen.”

    • Juurd Eijsvoogel