Politie

Wat jammer dat u in het artikel 'Blauw licht en veel rook' (Z, 5 september) Peter R. de Vries in één adem noemt met het programma 'Politie' van TV Rijnmond. Presentatrice Philomena Bijlhout is wel de laatste die ik zou wensen te vergelijken met Peter R(anzig) de Vries. Het programma wordt bij TV Rijnmond in nauw overleg gemaakt met de regionale politiekorpsen. De voordelen voor de politie zijn evident: de snelheid is vele malen hoger, de drempel lager en - bij de kijker - is het geheugen verser. Bij het AVRO-programma wordt langdurig overleg gevoerd met Justitie; ieder woord en elk beeld wordt tevoren nauwkeurig gewogen. Dat werkt vertragend. Het is eerder regel dan uitzondering dat pas drie weken na een delict 'Opsporing Verzocht' de zaak kan behandelen. Bij spoedeisende opsporingszaken kan dat fnuikend werken: eventuele getuigen zijn belangrijke details vergeten. Het politiekorps in Rijnmond geeft juist vanwege die redenen prioriteit aan de samenwerking met TV Rijnmond boven 'Opsporing Verzocht'.

In 'Politie' dat tweemaal per week wordt uitgezonden, zitten inderdaad reconstructies met - zoals Japke-D. Bouma schrijft - wiebelige camera. Maar die overschrijden nooit de grens.

Vanuit mijn AVRO-verleden weet ik dat de makers van 'Opsporing Verzocht' hevig worstelen met het angstaanjagend nauwe keurslijf dat wordt opgelegd door Justitie. De stijl van reportages zouden de makers liefst willen opkalefateren en aanpassen aan een wat eigentijdser televisiebeeld, maar Justitie schijnt dat liever niet te willen.

Dirk Kuin maakt een aantal flauwe opmerkingen over Justitie die op zeepkisten zou moeten gaan staan om een halt toe te roepen aan programma's zoals die van TV Rijnmond. Verder heeft hij last van een nachtmerrie dat bij regionale omroepen roekeloos met politierapporten wordt omgegaan. Ik kan hem geruststellen: integriteit is niet exclusief aan 'Opsporing Verzocht' voorbehouden.

Zijn wens dat Justitie de regionale omroepen terug moet roepen, lijkt eerder ingegeven door de vrees voor een dreigend verlies aan kijkers en een dalend marktaandeel. Het is temeer flauw omdat hij het programma van TV Rijnmond wel bij een door Justitie en AVRO georganiseerd symposium te hulp roept en nu - zonder het programma écht te kennen - een oordeel velt.

Het valt naar mijn mening juist toe te juichen dat in dergelijke programma's een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van vergrijpen van allerlei aard. In mijn ogen zou daar juist meer samenwerking - met bijvoorbeeld de AVRO - kunnen ontstaan.

    • Tv Rijnmond
    • Cees van der Wel