Nederland niet te prikkelen voor water

Mineraal- en bronwater worden populairder in Nederland. Vorig jaar steeg de landelijke consumptie ervan naar 249,7 miljoen liter ofwel 15,9 liter per persoon. Dat is bijna 10 procent meer dan in 1996. Een belangrijke verklaring voor deze stijging is het goede zomerweer van vorig jaar. De consumptie bereikte toen in augustus recordhoogte: 31,1 miljoen liter.

De Nederlandse markt voor mineraal- en bronwaters blijft echter bescheiden. Italianen, Belgen en Duitsers drinken circa 100 liter per jaar. Vanouds wordt in Nederland minder mineraal- en bronwater gedronken, omdat de kwaliteit van het leidingwater beter is. Een andere verklaring voor dit verschil is het geringe aantal bronnen in Nederland. De bekendste daarvan zijn Bar le Duc in Baarle-Nassau (eigenlijk in het Belgische Baarle-Hertog) en Sourcy in Bunnik.

De markt voor waters bestaat naast natuurlijk mineraal- en bronwater uit al dan niet koolzuurhoudend (tafel)water. Mineraal- en bronwaters zijn afkomstig uit onderaardse bronnen en mogen niet worden bewerkt om ze geschikt te maken voor consumptie (behalve ontijzeren en het toevoegen van koolzuur). Alle andere waters mogen wel langs (bio-)chemische weg worden bewerkt, hetgeen meestal ook gebeurt. Veelal gaat het om behandeld (leiding)water, waaraan eventueel mineralen zijn toegevoegd. Voor sodawater geldt hetzelfde, maar hieraan zijn ook nog koolzuur en soms zouten toegevoegd.

    • Claudia Kammer