Muziekstudenten: te weinig geld voor instrument

AMSTERDAM, 12 SEPT. Bijna een derde van de conservatoriumstudenten kan uit geldgebrek geen strijkinstrument kopen. Ruim een kwart voelt zich beperkt in de studie doordat het instrument niet voldoet. Ongeveer een vijfde van de studenten is op zoek naar een ander exemplaar.

Dat blijkt uit het rapport 'Inspelen op de markt van strijkinstrumenten' dat de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft ingesteld in opdracht van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Het fonds, dat woensdag in de Rotterdamse Doelen met een symposium het tienjarig bestaan viert, leent kwalitatief goede instrumenten uit aan musici. In twintig jaar is de prijs daarvan verdrievoudigd.

Het fonds bezit of beheert zo'n vijfhonderd instrumenten en toebehoren, zoals strijkstokken. Driekwart daarvan is verkregen door donaties, schenkingen en bijdragen van fondsen en sponsors. De rest bestaat uit bruiklenen. Het zelf verworven bezit van het fonds heeft een waarde van 3.7 miljoen gulden. De schenkingen zijn verzekerd voor 2,5 miljoen gulden. Het fonds is zelf een belangrijke opdrachtgever aan Nederlandse instrumentenbouwers. Het niet door het rijk gesubsidieerde fonds raakt na tien jaar het VSB-fonds kwijt als sponsor en is vooral aangewezen op particuliere steun.