Marktkoopman voor rechter wegens bezit 'Mein Kampf'

AMSTERDAM, 12 SEPT. Zonder advocaat voerde hij zijn verdediging. Maar hij was de officier van justitie toch even mooi te slim af. De voor joden discriminerende en aanstootgevende citaten die de officier even eerder uit 'Mein Kampf' van Adolf Hitler had voorgelezen, stonden helemaal niet in het exemplaar dat de marktkoopman op het Waterlooplein te koop had aangeboden. “Helaas pindakaas”, aldus de marktkoopman. “De officier zei dat die citaten op bladzijde 473 of zo stonden. Het boek dat ik had was alleen deel 1 en die gaat niet verder dan bladzijde 250.”

Desondanks eiste officier van justitie P. Velleman gisteren bij de politierechter in Amsterdam tegen de 43-jarige marktkoopman 420 gulden boete voor het in voorraad hebben van een oud Duits exemplaar van Mein Kampf. De politie had het boek vorig jaar juli in beslag genomen na een waarschuwing van het Meldpunt Discriminatie. De marktkoopman, die eigenlijk gespecialiseerd is in tweedehands fietsen, bleek het samen met twee messen te hebben aangekocht voor honderd gulden.

Zelden is iemand voor het verkopen van Hitlers boek vervolgd. Volgens het anti-discriminatie-artikel 137e van het wetboek van strafrecht is volgens justitie het in voorraad hebben en te koop aanbieden van een dergelijk boek strafbaar. De officier zei hierbij gesteund te worden door een arrest van de Hoge Raad uit 1987.

Om aan te geven welke inhoud Mein Kampf heeft citeerde Velleman enkele passages uit de Nederlandse vertaling, zoals “een jood is een parasiet die ten koste van zijn gastheer leeft”. Dat die voorgelezen citaten niet in het deel stonden dat de marktkoopman in zijn bezit had, deed volgens hem niets aan de strafbaarheid af. “Door het hele boek wordt op joden gescholden.”

Volgens Velleman is het in deze zaak van belang of het bewijsbaar is dat de marktkoopman wist welke inhoud Mein Kampf heeft. De officier vond gezien de leeftijd, de algemene bekendheid van Mein Kampf en het feit dat de verdachte Amsterdammer is, dat dat wel te bewezen geacht kan worden. “Hij weet als Amsterdammmer drommelsgoed welke gevolgen dit boek voor joden heeft gehad.”

De marktkoopman zei zich in een weerwoord op het standpunt te stellen dat “een monsterachtig persoon niet onder stoelen of banken geschoven mag worden” en dat “mensen kennis moeten blijven nemen van wat er mis is gegaan”. Hij wees er daarnaast op dat iedereen in de openbare bibliotheek het boek kan lezen en kopiëren. Bibliotheken zijn echter niet strafbaar omdat ze de exemplaren bezitten voor wetenschappelijke doeleinden. Overigens is het boek ook op Internet te lezen.

Voormalig minister Sorgdrager (Justitie) antwoordde vorig jaar nog op Kamervragen dat het uitgeven van Hitlers Mein Kampf niet strafbaar is mits de uitgever zich in een voorwoord van de inhoud distantieert en motiveert waarom hij het boek heeft uitgegeven. Zonder zo'n voorwoord is de verkoop van het boek wel strafbaar, schreef Sordrager.