Intercultureel

In de bijdrage over David Pinto en de interculturele communicatie aan de UVA, wordt helaas weinig onderscheid gemaakt tussen zijn interpretatie van het vak en het vak zelf (NRC Handelsblad, 20 augustus).

Als al één grondlegger van interculturele communicatie is aan te wijzen dan is dat zeker niet Pinto, maar zou deze persoon in de Verenigde Staten moeten worden gezocht, waar interculturele communicatie al een halve eeuw in ontwikkeling is: eerst vanuit de linguïstiek, later vanuit de culturele antropologie.

De cultureel antropoloog Eduard T. Hall die vele interessante studies deed naar onder andere de verschillende belevingen van tijd en ruimte, wordt over het algemeen als grondlegger van interculturele communicatie beschouwd. Hij legde de nadruk op het belang van context (sociaal-economisch, politiek) en toonde aan dat cultuur en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Dat gedegen wetenschappelijke kennis niet gebruikt wordt in Nederland, zoals Braam beweert, is één ding. Als daarmee maar niet wordt gesuggereerd dat gedegen wetenschappelijke kennis over interculturele communicatie niet zou bestaan en niet zou worden onderwezen.

    • Docent Interculturele Communicatie Vu Amsterdam
    • Drs. F.J. Companjen