'Ik zal voortgaan op het pad van berouw'

WASHINGTON, 12 SEPT. Op een gebedsbijeenkomst met meer dan honderd geestelijke leiders heeft president Clinton gisteren erkend dat hij niet genoeg berouw toonde toen hij op 17 augustus opbiechtte dat hij het Amerikaanse volk misleid had over zijn verhouding met Monica Lewinsky. “Ik heb gezondigd”, aldus de president.

In zijn toespraak, zijn meeste plechtige en berouwvolle tot nu toe, zei Clinton ook: “Het is belangrijk voor mij dat iedereen die gekwetst is, weet dat het verdriet dat ik voel, oprecht is - in de allereerste plaats mijn gezin, en ook mijn vrienden, mijn staf, mijn kabinet, Monica Lewinsky en haar familie en het Amerikaanse volk. Ik heb hen allemaal om vergiffenis gevraagd.”

Een woordvoerder van de president liet weten dat Clinton recentelijk geen direct contact heeft gehad met Lewinsky of haar familie.

Clinton zei dat hij “een gebroken geest” heeft, “een besef dat ik Gods hulp nodig heb om de mens te zijn die ik wil zijn, een bereidheid om de vergiffenis te schenken die ik zelf zoek, een bereidheid om de trots en woede op te geven die het oordeel vertroebelen en die mensen ertoe brengen om uitvluchten te zoeken, te vergelijken, de schuld af te schuiven en te klagen.”

De president beloofde te zullen “voortgaan op het pad van berouw”. Hij zei dat hij steun zal zoeken bij predikanten of andere mensen die met hem begaan zijn, “opdat zij mij aan mijn verplichtingen kunnen houden.”

Hij kondigde aan dat zijn advocaten een krachtige verdediging naar voren zullen brengen tegen het rapport van aanklager Starr. “Maar juridische taal mag niet het feit verhullen dat wat ik heb gedaan, verkeerd was.”