Holbrooke nog geen kandidaat

WASHINGTON, 12 SEPT. President Clinton heeft de kandidatuur van Richard Holbrooke voor de post van permanente vertegenwoordiger bij de VN opgeschort. De Amerikaanse ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken zijn een onderzoek gestart naar Holbrooke, de architect van het Dayton-accoord dat een einde maakte aan de oorlog in Bosnië. Hij zou gedurende het jaar na zijn vertrek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, in februari 1996 toen hij overstapte naar de bank Credit Suisse First Boston, contacten hebben onderhouden met regeringfunctionarissen op Amerikaanse ambassades. Dit zou in strijd zijn met de zogeheten 'afkoelingsperiode' van een jaar die voormalige hoge overheidsfunctionarissen in acht moeten nemen. (Reuters, AFP)