Groene licht Doema voor Primakov; 'Weg met Jeltsin'

De communisten in Rusland willen de afzettingsprocedure tegen president Jeltsin voortzetten, ook nu zij in de regering van premier Primakov het economisch beleid mogen bepalen.

MOSKOU, 12 SEP. De 68-jarige Primakov, die in de machtsstrijd tussen het Kremlin en de Doema als een nationale verzoener is komen boven drijven, is gisteren met een comfortabele meerderheid (70 procent) door het parlement tot premier benoemd. In zijn toespraak tot de Doema waarschuwde hij dat Rusland uiteen kan vallen als de gouverneurs in de regio's doorgaan met het invoeren van eigen crisismaatregelen.

Primakov heeft twee communisten op economische sleutelposten gezet, maar hoopt niettemin “buitenlandse investeerders aan te trekken” - die juist en masse uit Rusland vertrekken.

Communistenleider Gennadi Zjoeganov zette vrijdagavond zijn zegetocht voort door bekend te maken dat de aangekondigde landelijke staking op 7 oktober onder de centrale leuze 'Weg met Jeltsin' zal worden gehouden, en dat de Doema de afzetting van de president zal blijven najagen.

De vroegere baas van het economische planbureau van de Sovjet-Unie, Joeri Masljoekov, wordt eerste vice-premier voor macro-economie. En Viktor Gerasjtsjenko, ooit door Harvard-econoom Jeffrey Sachs “de slechtste Centrale Bank-directeur aller tijden” genoemd, keert terug aan het hoofd van de Centrale Bank. Gerasjtsjenko heeft al aangekondigd dat hij van plan is net als in de periode tot 1994 “beperkt roebels bij te drukken”.

Scheidend (interim-)premier Viktor Tsjernomyrdin spreekt van een geruisloze machtsovername door de communisten. De liberale Jabloko-partij, die Primakov als compromisfiguur had voorgesteld, reageert geschokt op “deze serieuze ruk naar links” en weigert ministers te leveren. In navolging van de invloedrijke Moskouse burgemeester Joeri Loezjkov roept de partij op tot behoud van de markteconomie.

Primakov zegt tegen de commando-economie te zijn, maar pleit wel voor het “reguleren van economische processen”. Het hervormingsgezinde hoofd van de Russische belastinginspectie, Boris Fjodorov, heeft eerdere berichten over zijn ontslag ontkend. De afgelopen weken heeft hij een economisch noodplan geschreven dat haaks staat op de visie van de communisten. “Ik stap onder geen beding vrijwillig op”, zei Fjodorov vrijdag.

Premier Primakov heeft zich nog niet over Fjodorov uitgelaten. Wel benoemde hij de 52-jarige diplomaat Igor Ivanov tot minister van Buitenlandse Zaken. Ivanov was ambassadeur in Spanje en was bemiddelaar op de Balkan. Van Ivanov wordt geen koerswijziging in de Russische buitenlandse politiek verwacht.

    • Frank Westerman