Duisenberg: crisis dempt groei van economie Europa

FRANKFURT, 12 SEPT. “Eén ding is zeker: de situatie in Rusland en Azië heeft een dempend effect op de groei van de economie in de euro-zone.” Dit zei president Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren na de vergadering van het bestuur van de bank. Tegelijkertijd wilde hij het effect van de crisis in Rusland en Azië niet overdrijven.“We kijken zeker serieus naar de effecten van de crisis, maar de gevolgen voor Europa moeten we op dit moment niet dramatiseren.” De reactie van de consument op de financiële crises in het Verre Oosten en Rusland is volgens Duisenberg de grootste onzekerheid waar Europa nu mee kampt.

Duisenberg benadrukte dat aan de krachtige economische groei in Europa nog geen eind is gekomen. De inflatie blijft laag en de werkloosheid daalt. De Nederlandse bankier toonde zich kritisch over het fiscale beleid “van een klein aantal” van de elf Europese landen die vanaf volgend jaar de Economische en Monetaire Unie (EMU) vormen. “Gezien de hoge economische groei van dit moment verwachten we meer inspanningen om het begrotingstekort te laten dalen. Bij sommige regeringen zien we echter een fiscale moeheid optreden.”

Verwachtingen over het beursklimaat en de rentebewegingen kwamen niet over de lippen van Duisenberg. Wel maakte hij zich openlijk zorgen over de recente koersdaling van de dollar. “Wanneer de daling zich in dit tempo voortzet, zal de Europese concurrentiekracht worden aangetast. Of we dan ingrijpen weet ik niet, maar ik zie in elk geval geen enkele goede reden voor een verder dalende dollar.” Overigens heeft de ECB pas vanaf volgend jaar de mogelijkheid om bijvoorbeeld via renteverhogingen in te grijpen. Tot 1999 zijn de nationale centrale banken nog verantwoordelijk voor het monetaire beleid in hun land.

De Europese Centrale Bank blijkt nog niet klaar te zijn met de strategie die binnen de EMU tot een stabiele monetaire situatie moet leiden. “Ik had gehoopt dat we die aanpak vandaag zouden kunnen presenteren, maar de materie is complex. Van onenigheid tussen de landen is beslist geen sprake.” Duisenberg wilde zich gisteren niet vast laten pinnen op een datum. “We willen de huidige economische omstandigheden zoveel mogelijk in de strategie meenemen.” Wat er vanaf volgend jaar met de gerealiseerde winst van de ECB gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De Nederlandsche Bank besloot onlangs de winst over 1998 in een kunstfonds te storten. Daarmee werd het schilderij Victory Boogie Woogie van Mondriaan aangeschaft. Winstbestemming, zei Duisenberg, heeft nog geen prioriteit.