De Vries: CBS is te somber over armoede

DEN HAAG, 12 SEPT.Het Centraal Bureau voor de Statistiek is te pessimistisch met zijn conclusie dat de armoede in Nederland niet afneemt, vindt minister KLaas de Vries van Sociale Zaken. In een brief aan de Tweede Kamer legt hij uit dat de armoede vooral in het afgelopen jaar is afgenomen.

Dinsdag kwam het CBS met de conclusie dat de koopkracht van mensen met een bijstands- of WW-uitkering tussen 1977 en 1997 met 5 procent is afgenomen. Verder bleek uit de CBS-cijfers dat het aantal minima nauwelijks afneemt.

De Vries voorziet de Kamerleden met een zee aan cijfers om aan te tonen dat het allemaal wel meevalt. Hij wijst erop dat het CBS zich in het rapport over 1997 op het punt van de armoede baseert op cijfers uit 1996. “Dat is geen onbelangrijke opmerking, omdat met ingang van 1997 het volume van de WW en de RWW daalt.” Ook het aantal bijstandsgerechtigden daalde vorig jaar flink, vervolgt hij.

Verder wijst de nieuwe minister op de maatregelen die vorig jaar zijn genomen voor armoedebestrijding. Daar is toen een miljard gulden voor uitgetrokken.

De Vries vindt verder dat de vergelijking tussen 1977 en 1997 ongelukkig uitpakt. Juist in 1977 hadden de uitkeringsgerechtigden het uitzonderlijk goed. Als het CBS een andere periode had gekozen, waren er veel gunstiger cijfers uitgerold. Tussen bijvoorbeeld 1973 en 1996 is de koopkracht van bijstandsgerechtigden met bijna 10 procent gestegen, rekent hij de Kamerleden voor. (ANP)