ANTIBIOTICA

'Weg met de antibiotica' (W&O, 29 augustus) was een interessant verhaal over de darmflora van varkens en over het gebruik van antibiotica in veevoer. Helaas heeft de auteur verzuimd de direct betrokken fabrikanten om uitleg te vragen. Had zij dit wel gedaan, dan hadden wij kunnen uitleggen dat voerbespaarders niet worden ingezet tegen colibacteriën, noch tegen salmonellabacteriën.

Verder hebben de middelen die door Nefato-leden worden geproduceerd niets van doen met de genoemde tetracycline noch met ciprofloxacine. Wat betreft de resistentieproblematiek is te melden dat er zeker geen bewijs is dat gebruik van voerbespaarders gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Onlangs heeft het hoogste wetenschappelijk orgaan op dit gebied van de Europese Unie (SCAN) hierover duidelijk uitspraken gedaan. De vermelde motie van het Europese Parlement roept niet op tot een verbod, maar tot meer onderzoek. In samenwerking met de industrie is dit inmiddels gestart. Al te gemakkelijk wordt in het artikel gesuggereerd dat dierlijke en menselijke bacteriën hetzelfde zijn en dat overdracht van resistentie-genen zonder meer plaatsvindt. Dit is een onjuiste conclusie. Dat in het artikel melding wordt gemaakt van drie patiënten met dezelfde resistente bacteriën is uitsluitend interessant als illustratie van een humaan probleem. In dat verband is het aardig te verwijzen naar een recent rapport van de Britse overheid waaruit blijkt dat eenderde van het antibioticagebruik bij mensen bij voorbaat nutteloos is. In het artikel ten slotte wordt de hoeveelheid water in de mest als probleem afgeschilderd. De auteur heeft blijkbaar niet begrepen dat de mestproblematiek in Nederland wordt bepaald door de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest.

    • J. van Schaik