Willem G. van Maanen krijgt Köhlerprijs

AMSTERDAM, 11 SEPT. De schrijver Willem G. van Maanen krijgt voor zijn in 1997 verschenen verhalenbundel Vrouw met Dobermann de Charlotte-Köhlerprijs. Deze onderscheiding, een geldprijs van 40.000 gulden, wordt eens in de vijf jaar toegekend in wisselende literaire genres. Dit keer was dat verhalend proza.

Volgens de jury heeft Van Maanen in zijn bekroonde boek 'in een harde, dwingende stijl duistere krachten als lafheid, verraad en vernedering op pijnlijke wijze blootgelegd'. Het jaarlijks toegekende Charlotte-Köhlerstipendium, ter waarde van 15.000 gulden, gaat ditmaal naar Arnon Grunberg, voor de 'springerige en baldadige' essays in zijn bundel De troost van de slapstick. De naamgeefster van de prijs en het stipendium, toneelspeelster Charlotte Köhler (1892-1976), liet haar vermogen na aan het Prins Bernhard Fonds en de Vereniging van Letterkundigen en gaf daarbij als opdracht mee dat van het geld diverse aanmoedigingsprijzen zouden worden ingesteld.