'Rapport Starr biedt grond voor afzetting'

WASHINGTON, 11 SEPT. In zijn rapport aan het Congres beschuldigt de onafhankelijke aanklager Kenneth Starr president Clinton van misdaden en wangedrag in de Lewinsky-affaire, waarvoor hij mogelijk aan impeachment onderworpen kan worden. Dat melden de Amerikaanse media op basis van gesprekken met advocaten die op de hoogte zijn van de inhoud van het rapport, dat bij het ter perse gaan van deze krant nog niet openbaar was gemaakt.

Clinton zou zich schuldig hebben gemaakt aan meineed, tegenwerking van het gerechtelijk onderzoek, beïnvloeding van getuigen en misbruik van zijn presidentiële macht, met de bedoeling zijn verhouding met Monica Lewinsky stil te houden. Het rapport, dat 445 pagina's telt, beschrijft een tiental seksuele contacten van de president met de voormalige stagiaire, in sommige gevallen uiterst gedetailleerd.

Het Witte Huis waarschuwt dat Starr een eenzijdige voorstelling van zaken geeft en dat zijn rapport is gebaseerd op getuigen die niet zijn onderworpen aan een kruisverhoor door de advocaten van de president. Naar verwachting zal het Witte Huis zo spoedig mogelijk een tegenrapport uitbrengen. Maar de president en zijn medewerkers hebben nog geen inzage in Starrs rapport gekregen, en zullen het waarschijnlijk net als iedereen pas kunnen inzien als het vrijgegeven wordt voor publikatie in de pers en op het internet.

Starr heeft geen grond voor impeachment gevonden in de schandalen die hij onderzocht voor de Lewinsky-affaire in januari aan het rollen werd gebracht. Vier jaar geleden werd Starr aangesteld om de Whitewater-affaire te onderzoeken, een complexe onroerend-goedtransactie van de Clintons in Arkansas. Later breidde zijn onderzoek zich uit naar 'Travelgate', het omstreden ontslag van medewerkers van het reisbureau van het Witte Huis, en 'Filegate', de vondst van 900 vertrouwelijke FBI-dossiers over onder meer vooraanstaande Republikeinen in het Witte Huis. Het gedrag van de president in geen van die zaken rechtvaardigt volgens Starr impeachment.

Maar in de Lewinsky-affaire zou Starr daarvoor wel voldoende belastende bewijzen hebben gevonden. Clinton pleegde volgens de aanklager niet alleen meineed toen hij in januari tegenover de advocaten van Paula Jones ontkende dat hij een seksuele verhouding met Lewinsky had gehad en dat hij zich niet herinnerde ooit met haar alleen te zijn geweest.

Op 17 augustus, toen hij in het Witte Huis verhoord werd in een zitting die rechtstreeks werd uitgezonden naar de grand jury, de geheime kamer van onderzoek in de affaire, loog hij opnieuw toen hij stelde dat zijn verklaring in januari “juridisch correct” was geweest.

Clinton baseerde zich daarbij op het argument dat orale seks niet onder de definitie van seks viel die de advocaten van Jones hanteerden. Nadat Clinton dit op 17 augustus in zijn getuigenis uiteen had gezet, beschreef Lewinksy in een verhoor gedetailleerd haar seksuele contacten met de president, waaronder intieme aanrakingen die wèl onder de definitie van Jones' advocaten vielen.

De beschuldiging van tegenwerking van de rechtsgang komt onder meer voort uit Clintons rol bij het laten terughalen, door zijn secretaresse Betty Currie, van kadootjes die hij Lewinsky had gegeven en die per dagvaarding waren opgeëist in het proces van Jones. Ook Clintons betrokkenheid bij het zoeken naar werk voor Lewinsky in de particuliere sector merkt Starr aan als tegenwerking van de rechtsgang, omdat hij daarmee haar stilzwijgen over hun affaire had willen kopen en dus haar getuigenis beïnvloeden.

Ook zou Clinton geprobeerd hebben Currie als potentiële getuige te beïnvloeden, toen hij haar op de zondag na zijn verhoor in de Jones-zaak naar het Witte Huis liet komen. Daar spraken ze over de bezoeken van Lewinsky aan het Witte Huis, volgens Clinton “om zijn geheugen over de kwestie op te frissen”.

De beschuldiging dat Clinton zijn ambt misbruikt heeft, volgens The Washington Post wellicht het meest omstreden aspect van het rapport, komt voort uit de pogingen van Clinton om, met behulp van medewerkers die in dienst zijn van het Witte Huis, de dagvaarding van adviseurs en lijfwachten juridisch aan te vechten.

Terwijl het rapport gisteren nog niet vrijgegeven was, verdedigden medewerkers van Starr het besluit om er gedetailleerde beschrijving van seksuele contacten in op te nemen. Het zou essentieel zijn voor de strekking van het rapport, omdat het aangeeft dat de president gelogen heeft.

In één geval beschrijft Lewinsky hoe ze een seksuele handeling met de president bedreef terwijl hij een Congres-lid aan de telefoon had. Ook vertelde ze de aanklagers hoe zij en de president eens een sigaar als seksueel speelgoed gebruikten.

    • Juurd Eijsvoogel