Ramsj

Rob Nieuwenhuys: Tussen twee werelden. Paperback, van ƒ 32,50 voor ƒ 9,90. Donner Rotterdam

Derde, herziene druk van een bundeling artikelen over Nederlands-Indi¨e in de 19de eeuw. Nieuwenhuys schrijft onder meer over tempo doeloe, Multatuli en Herman Neubronner van der Tuuk, de schepper van de vergelijkende Indonesische taalstudie. Door alles heen klinkt zijn ambivalente houding ten opzichte van Nederlands-Indi¨e: hij balanceert tussen vertedering en kritiek. Besluit met een beknopte verklarende woordenlijst.

    • Ewoud Sanders