Ramsj

J. Pelikan: Sacred Writings. Paperback, Quality Paperback 1992, van ƒ 34,75 voor ƒ 14,90. Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam

'Sacred Writings' is een serie met de belangrijkste teksten uit de wereldgodsdiensten. Dit deel gaat over het christendom en biedt niet meer (of minder) dan de tekst van het Nieuwe Testament en de apocriefe boeken. Minimaal geannoteerd. Beetje wonderlijk boek dus.

    • Ewoud Sanders