President in grote politieke problemen; markten reageren heftig; Starr: meineed en obstructie Clinton

WASHINGTON, 11 SEPT. Het rapport van de Amerikaanse onafhankelijke aanklager Kenneth Starr over de Lewinsky-affaire meldt dat president Clinton zich schuldig heeft gemaakt aan meineed, beïnvloeding van getuigen, tegenwerking van gerechtelijk onderzoek en misbruik van zijn macht.

Verwacht wordt dat het rapport, dat Starr woensdag verzegeld naar het Congres heeft gestuurd, vandaag openbaar wordt gemaakt.

Hillary Clinton, die haar man gisteravond vergezelde naar een bijeenkomst met geldschieters van de Democratische partij, sprak daar met trots en bewondering over hem. Nadat ze de president met lovende woorden had ingeleid, omhelsde hij haar, terwijl zij hem op de rug klopte.

Politieke adviseurs hadden er de afgelopen dagen sterk bij de belegerde president op aangedrongen, dat zijn vrouw in het openbaar haar steun aan hem zou betuigen. Een woordvoerder van mevrouw Clinton zei dat de first lady “haar steun, haar liefde en haar vergiffenis” voor haar man tot uitdrukking wilde brengen.

De president hield gisteren opnieuw verschillende bijeenkomsten met partijgenoten om vergiffenis te vragen voor zijn gedrag in de Lewinsky-affaire. 's Ochtends ontving hij in het Witte Huis een groep Democratische senatoren, die hij bijna in tranen beloofde alles te zullen doen om hun vertrouwen terug te winnen. Hij zei ook dat het rapport van Starr geen verrassingen zou bevatten.

's Middags ontving de president zijn ministers, voor het eerst sinds hij hen op 23 januari had verzekerd dat hij geen verhouding met Lewinsky had. De meeste bewindslieden zouden hun steun voor Clinton hebben uitgesproken, ook al lieten ze zich kritisch uit over zijn gedrag. Minister van Gezondheid Donna Shalala zou Clinton hebben gezegd dat ze verbijsterd was over zijn gedrag. Minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright noemde de bijeenkomst na afloop “erg ernstig en erg ontroerend”. Ze had na het kabinetsberaad in januari voor de televisiecamera's verklaard: “Ik geloof dat de aantijgingen volkomen onwaar zijn.” Nu zei ze de verontschuldiging van de president te accepteren, maar verscheen niet voor de camera's.

Tussen Republikeinen en Democraten in het Huis van Afgevaardigden ontstond gisteren grote onenigheid over de manier en het tijdstip waarop het rapport van Starr openbaar gemaakt moet worden. Veel Democraten verzetten zich tegen een onmiddellijke publicatie en wilden het Witte Huis de kans geven het eerst in te zien om een reactie voor te bereiden. Maar de commissie die over de procedures in het Huis van Afgevaardigden gaat, waarin de Republikeinen in de meerderheid zijn, stemde voor onmiddellijke openbaarmaking. Als vandaag ook het voltallige Huis akkoord gaat, kan het rapport meteen worden gepubliceerd op het Internet, vermoedelijk tussen acht en tien uur vanavond Nederlandse tijd. Volgens Internet-deskundigen zal publicatie van het rapport grote congestie op het Internet veroorzaken. Het moment van openbaarmaking kan niet slechter, zegt Alaina Kanfer, onderzoeker op het National Centre for Supercomputing Applications van de Universiteit van Illinois.

    • Juurd Eijsvoogel