Op komst: BIOGRAFIE

Jan van der Vegt: A. Roland Holst. De Prom. De 'Prins der Dichters' werd in 1888 geboren en overleed in 1976. Daartussen lag een lang leven van schrijven, liefdes en vriendschappen met o.a. Du Perron, Slauerhoff en Lucebert. Februari. L. van Driel en J. Noordegraaf: De Vries en Te Winkel, een duografie. SDU.

De één was hoogleraar Nederlandse taal-en letterkunde in Leiden, de ander was schoolmeester. Omstreeks het midden van de vorige eeuw begonnen ze aan het Woordenboek der Nederlandsche taal, dat pas anderhalve eeuw later werd voltooid. Een dubbelbiografie over twee sleutelfiguren uit de wereld der letteren. November.

Carol Ann Lee: Anne Frank 1929-1945. Pluk rozen op aarde en vergeet mij niet. Balans.

De levensloop beschreven tegen de achtergrond van de ouderlijke wortels in Frankfurt. Met nieuwe informatie en veel aandacht voor de relatie met moeder Edith. Reeds verschenen.

Melissa Müller: Anne Frank. De biografie. Bert Bakker.

Niet bekend

Giorgio Vasari: De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten. Contact.

Gewijzigde herdruk van deze klassieke kunstenaarsbiografie, waarvan het eerste deel verscheen in 1550. Uit het Italiaans vertaald (hoewel niet volledig) door Anthie Kee. Reeds verschenen.