Internetters tegen maatregelen Opta

DEN HAAG, 11 SEPT. Internet-gebruikers zijn helemaal niet blij met de tariefsverlagingen die de toezichthouder op de telecommarkt, Opta, bij KPN Telecom wil doorvoeren. De vereniging die de Internetters vertegenwoordigt, Isoc.nl, heeft dat per e-mail aan Opta-voorzitter J. Arnbak laten weten.

Op het eerste gezicht lijkt het standpunt van Isoc.nl opmerkelijk. Opta stelde immers dat Internetters een lagere telefoonrekening zullen krijgen, omdat lokaal telefoneren via KPN een kwart goedkoper wordt. Isoc is daar toch niet blij mee. “We willen af van het denken in telefoontikken”, zegt J. Prins, directeur beleid van de belangenvereniging.

Isoc.nl wil dat Internet-aanbieders niet langer afrekenen op tijd maar op volume, oftewel de hoeveelheid informatie die een gebruiker van Internet haalt . “Wie meer ophaalt, betaalt meer. Hoe sneller de data dus bij de gebruiker zijn, hoe meer een bedrijf verdient. Zo stimuleer je bedrijven om het net efficiënter te maken”, aldus Prins.

Prins vindt dat de toezichthouder op de telecommarkt bedrijven nu ontmoedigt om te investeren in snelle Internet-verbindingen. Door de lagere rendementen verdienen de aanbieders veel te weinig op telefoontikken. Handhaving van het oude, langzamere net is dan een betere optie.

De Opta geeft toe dat er voor Internet-gebruikers voor- en nadelen aan de nieuwe tarieven zitten. “Maar de veelbellers, en dat zijn Internetters, gaan er per saldo toch op vooruit”, zegt een woordvoerder. Hoewel ook concurrenten van KPN het zwaar te verduren krijgen, hebben zij volgens de Opta nog voldoende kansen. “Toen wij besloten dat ze minder voor gebruik van het KPN-net hoefden te betalen, hadden ze een beetje geluk. Nu hebben ze een beetje pech.”

KPN reageert verheugd op de bijval van Isoc.nl. “Dit toont aan dat niet alleen KPN het oordeel van de Opta niet juist vindt. Het stuit zelfs op maatschappelijke weerstand”, aldus een woordvoerder.

Overigens neemt KPN zelf deel in Isoc.nl. Verder bestaat de organisatie, in 1992 opgericht als een soort ANWB voor de elektronische snelweg, uit vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Casema (van KPN-concurrent France Télécom) en World Online (de Internet-concurrent van KPN's Planet Internet).

Isoc-directeur Prins ontkent dat de kritiek is gevoed door de deelname van KPN. “Wij hebben echt geen ruggespraak gehouden bij topman Wim Dik.”